Analýzy v obraze

Software
Kamery
Kamery

Díky analýzám obrazu mají kamery mnohem širší využití než jen pro dohledové aplikace

Standardní analýzy jsou určeny k vylepšení sledování prostoru. Patří sem například detekce překročení čáry, narušení vymezeného pole, počítání osob, detekce zvýšeného hluku nebo obličejů. Tyto funkce je možné najít i přímo v některých kamerách.

Mezi pokročilejší analýzy, které zpravidla vyžadují speciální software, se řadí analýzy s vysokou rozlišovací schopností například čtení poznávacích značek, rozpoznávání obličejů, sledování osob a objektů třeba na základě barev oblečení, “teplotni” mapy frekvence pohybu osob nebo 3D počítání osob. Zejména poslední dvě zmíněné funkce nacházejí uplatnění v marketingu a optimalizaci prodeje. Z bezpečnostního hlediska jsou výhodné zejména analytické schopnosti rozlišit změny scény například detekce opuštěného zavazadla nebo detekce poflakování.

Záznam z webináře: Analýzy v obraze