Detekce překročení čáry

Praktické použití

Tato funkce umožní spuštění alarmu na základě překročení uživatelem definované čáry a určeného směru pohybu objektu.

Požadavky na instalaci

1. Vyhněte se velkým objektům, které mohou zapříčinit chyby při detekci.

2. Úhel sklonu kamery by měl být nejméně 20° mezi osou objektivu kamery a horizontem.

3. Rozsah zobrazení je dán ohniskovou vzdáleností objektivu a montážní výškou kamery. Minimální počet detekovatelných pixelů je 40*40px na obrazovce o FullHD rozlišení (1920*1080px)

Požadavky na scénu

1. Scéna musí být fixní, kamera se nesmí pohybovat.

2. Kamera musí být nainstalovaná na místě s dobrým výhledem a bez silného zadního zdroje světla, jež by mohlo působit rušivě.

3. Vyhněte se oblastem s třesoucími se listy, pohybujícími se stíny nebo s vyšším výskytem ptáctva, mohly by ovlivnit přesnost detekce.

4. Vyvarujte se scén se světelnými odlesky, jež mohou způsobovat např. brýle, dlaždice a vodní plochy.

5. Scéna by měla obsahovat pouze jeden objekt.

Doporučené scény ✔️

Výška Počet PixelůZáběr 
 6 metrů 20030°
 3 metry 22017°
Poznámka: Principy detekce narušení,  vstupu do prostoru, opuštění  oblasti, poflakování se, shromažďování lidí, rychlého pohybu a parkování  jsou stejné jako u detekce překročení čáry, obdobné jsou i požadavky na scénu.

Doporučené scény ✔️

Scény s jednoduchým a jasným pozadím, dostatečným osvětlením a velkým rozdílem mezi objektem a pozadím a bez blokování výhledu.

Nedoporučované scény ❌

1. Scény bez dostatečného osvětlení, noční venkovní scény.

2. Scény s více objekty.

3. Scény s příliš malými či velkými objekty nebo jiné rušení, např. světlem.

4. Scény s množstvím šumu.

5. Scény s častým blokováním.

Popis nastavení ⚙️

Detekční čára nesmí být v blízkosti hrany obrazovky, detekce směru překročení nastavte dle Vaší potřeby, nastavení citlivosti musí korespondovat s velikostí objektu.

Detekční  oblast: Můžete nastavit až čtyři detekční čáry, každou s vlastní citlivostí a směrem detekce.

Směr detekce: Pokud objekt překročí čáru ve směru šipky předvolby, pravidlo se spustí. Hodnota může být A-> B, B-> A a A <-> B.

Citlivost (Velikost detekovaného objektu): Hodnota se pohybuje od 1 do 100. Vyšší hodnota znamená, že lze detekovat menší objekt. Minimální velikost je 40 pixelů. Menší hodnota znamená, že lze detekovat větší objekt.