uniview KOUKAAM Distribution

Inteligentní funkce v kamerách Uniview

Funkce Překročení čáry a Narušení prostoru detekují chování, které porušuje nastavená pravidla. Funkce Detekce obličejů najde obličeje, které se vyskytnou v nastavené oblasti. Při detekování objektu spustí kamera volitelnou akci jako např. zaslání upozornění na email, spuštění alarmu, uložení záznamu, uložení snímků nebo jejich upload na FTP. 
Funkce Počítání lidí umožňuje kameře spočítat počet průchodů dovnitř a ven a poskytuje tato data záznamovému zařízení (NVR) pro vytvoření statistiky za volitelné období.

Stránky výrobce: uniview.com

Překročení čáry
Narušení prostoru
Chybějící objekt
Zanechaný objekt
Rozostření
Změna snímané scény
Detekce obličeje
Počítání osob