Jak na detekci opouštěného a odstraněného objektu

Úvod

Detekce opuštěného objektu:  Funkce detekuje ponechání objektu v definované oblasti po nastavenou dobu. Funkce může předejít útokům způsobeným zanecháním nebezpečného zařízení v oblasti, případně může napomoci při hledání zapomenutých objektů.

Detekce odstraněného objektu:  Funkce detekuje odstrannění objektu v definované oblasti a po uplynutí určeného času. Pomocí funkce tak můžeme hlídat setrvání objektů namístě, např. hasicích přístrojů, květináčů, tašek, peněženek, mobilních telefonů atp.

Požadavky na instalaci

1. Instalační pozice: Přímo nebo šikmo nad sledovaným objektem.

2. Instalační výška: Doporučujeme 2.5m až 3.0m

3. Rozsah zobrazení: Rozsah je dán ohniskovou vzdáleností objektivu a montážní výškou kamery. Minimální počet detekovatelných pixelů je na obrazovce 1080p 40×40 pixelů.  

Požadavky na scénu

1. Výběr scény: Funkce detekce opuštěného/odstraněného objektu se doporučuje pro vnitřní scény s pevným osvětlením, jako jsou výstavní haly či sklady. Nedoporučuje se pro otevřené scény, jako jsou silnice a náměstí, komplikované scény s mnoha procházejícími lidmi, jako jsou stanice a supermarkety a scény s velkou světelnou změnou, např. silné ranní slunce a odpoledne ve stínu. Pokud se scéna výrazně změní, doporučujeme vám úlohu znovu vytvořit a znovu ji detekovat. Když je vytvořena úloha detekce odložení objektu, nemohou být v detekční oblasti ponechány žádné další objekty. Když je vytvořena úloha detekce ztracení objektu, musí být hlídaný objekt v oblasti detekce.

2. Osvětlení: Doporučuje se, aby ztemnění ve scéně během detekce nepřesáhlo hodnotu 30, tzn. osvětlení by se nemělo výrazně měnit.

3. Funkce je použitelná pouze pro jasné scény s jedním objektem

Doporučené scény pro detekci opuštěného objektu ✔️

Ukázka doporučených scén:

Doporučené scény pro detekci odstraněného projektu✔️

Ukázka doporučených scén:

Nedoporučované scény ❌

1. Scény s nepříznivými faktory, jako jsou příliš malé objekty, příliš tmavé obrazy a další rušivé faktory v detekční oblasti.

2. Scény s velkou změnou osvětlení během detekce, to znamená, že jas na levém a pravém obrázku se velmi liší. V úkolu se osvětlení scény výrazně mění a ztemnění scény je větší než 30.

Ukázka nedoporučených scén:

Popis nastavení ⚙️

Detekční oblast:  Lze nastavit až čtyři oblasti s nezávislými časovými prahy a citlivostmi.

Časový  práh (s): Čas po který musí být objekt ponechán/ být nepřítomen v detekční oblasti.   

Citlivost: Rozsah od 1 do 100. Vyšší senzitivita umožní detekce menších objektů, nižší senzitivita zajistí detekci pouze větších objektů.