Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním totoho webu s tím souhlasíte. Další informace
 

Purpose of discussion forums

Please note that discussion forums on our webpages are not primarily meant as a way to get technical support from company KOUKAAM a.s. If you are one of our customers and you need help, please feel free to contact our Technical Support department.

Discussion forums on our pages should be used mainly for asking general questions and exchanging experience with other users.

 

View Thread

Technické dotazy, ře?ení problémů | VIVOTEK

Customer Icon _-0-_
Member

Posts: 11
Location: Czech Republic
Joined: 30.12.09

30.12.2009 20:39:46
DAL?Í PROTOKOLY PRO PTZ NA VIDEOSEVERECH S RS 232/485 - NAPŘ. BIPHASE-BOSH, MANCHESTER, SENSORNET..
Osobně bych potřeboval o?etřit následující problém - podařilo se mi zakoupit dvě kamery Philips AutoDome LTC 0809/10 za velmi příznivou cenu, Rád bych zprovoznil pokud mo?no v?echny funkce kamer, ale problém je v protokolu - kamery Philips (a dnes Bosch poté, co "se?ral" divizi CCTV Philips) pou?ívají protokol Biphase (Burle, Bosh). Kamery LTC 0809/10 by měly pou?ívat Biphase (nikoliv Philips CSS, který údajně není toto?ný s Biphase) a tak mám problém. Buďto koupím relativně drahý převodník z nějakého bě?ného protokolu (Pelco D...) na Biphase naslepo a vřadím jej mezi VS 3102 a kamery (např. http://www.sennetech.net/sct100page.html ), nebo se mi povede - je-li to mo?né - nastavit settings u VS-3102 v "custom camera" tak, aby byly kamery ovladatelné (moc prosím o pomoc), nebo budu muset např. pou?ít převodník typu sct100(případně SW typu PTZ Controller http://www.serialporttool.com/PTZ.htm - btw., ze kterého by ?el "vydlabat" protokol Biphase a jiné pro úpravu FW videoserveru) + převodník RS232/RS 485 (např. viz http://papouch.com/shop/scripts/_detail.asp?katcislo=0041 ), natahat dlouhé kabely a pou?ít nějakou kartu v PC (typu Chateau...)... Pou?ití originál převodníků typu Bosch LTC 8782/60-10 nedává moc smysl - cenová hladina je okolo USD 1.500 (LTC 8786/XX také nepatří mezi nejlevněj?í).

Nejjednodu??í, nejlevněj?í a nejlogičtěj?í ře?ení by ale bylo pou?ívat videoservery a na ovládání SW Vivotek se správně nastavenou "custom camerou".

Téměř ani nechci zmiňovat, ?e mám v BRD slíbené dvě kamery SpeedDome Ultra 8, které pro změnu vy?adují Manchester, nebo SensorNet. Na VS 3102 se mi líbí, ?e m.j. podporuje RS 232, tak?e lze pou?ít např. http://papouch.com/shop/scripts/_detail.asp?katcislo=0004 pro převod RS232/RS422, který Ultra8 potřebuje.

Abych to shrnul, zkrátka bych potřeboval (a předpokládám, ?e nejsem sám) "naučit" VS 3102 (kterých mám několik, tak?e se po jiných nedívám) jiné protokoly (zejména Biphase a SensorNet nebo Manchester), nebo alespoň některé příkazy zadávané těmito protokoly.

Mimochodem, jste zjevně schopní v oblasti vývoje - nestálo by zato uva?ovat o vlastním vývoji FW videoserverů v tomto směru (za peníze pochopitelně), nebo o vývoji převodníků protokolů? Kdyby se Vám nechtělo do HW, tak existuje za drobný obolus ( http://papouch.com/shop/scripts/_detail.asp?katcislo=0012 ), jenom do toho nacpat ty protokoly :-)

Děkuji za odpověď a doufám, ?e i za pomoc (je-li mo?ná) s nastavením VS-3102 tak, aby bylo mo?né ovládat PTZ kamery, pou?ívající protokol Biphase (resp. Bosch, Burle) a Manchester.

Mějte co nejúspě?něj?í rok 2010.

_-0-_

Edit1: Např. zde: http://www.viakom.cz/stahuj/manualy/TS-PTZ-VS3102.pdf je uvedeno, jak nastavit VS-3102 tak, aby bylo mo?né ovládat kameru TS-PTZ10, resp. nastavovat ji v OSD menu, které je ovládáno přes vs-3102. Nemá Vivotek (nebo Vy) nachystané podobné návody (a zejména command stringy) pro různé druhy kamer? Neexistuje upravený FW pro implementaci dal?ích protokolů (camera driver)? Pokud ano, mohli byste je uveřejnit?

Edit2: Od Bosche existuje pgm Configuration Tool for Imaging Devices http://66.77.255.105/NR/rdonlyres/036F9F36-E6FC-476E-9878-E89EA01CD510/7784/CTFID_306.zip , který umo?ňuje přístup k OSD nastavením, zadávat keyb. stringy... pro mnoho modelů, jistě i odsud by ?lo (trocha zpětného in?enýrství by byla na místě) s pou?itím popisu OSRD protocolu https://resource.boschsecurity.com/Hochiki/en-US/literature/en-US/AutoDome100Seri_InstructionBook_OSRDProtocolForBoschPTZDevices_enUS_T5037179403.pdf , v neposlední řadě vý?e uvedeného pgm PTZ Controller a případně slovníčku Bosch (pokus o odlehčení) http://resource.boschsecurity.us/documents/DivarXFSeriesHy_Special_CCTVGlossary_enUS_T6751465227.pdf upravit Vivotek ST3402 tak, aby ?lo pomocí VS-3102 ovládat kamery Bosh (resp. Philips, Burle)...

V obecné rovině se týká problematika roz?íření mo?ností ovládání kamer jiných výrobců daleko vět?ího počtu videoserverů, např. u Vivoteku vy??ích řad (71XX, 81XX) a velké ?kály kamer, které by jimi mohly být ovládány.

Edit 3: Tady je link http://americandynamics.net/WebApps/getDocument.aspx?filename=8000-2694-01_B_E.pdf na detailní popis komunikace po RS 485/422 speeddome kamer American Dynamics Optima, Ultra 7 a Ultra 8 a zejména jednotlivých příkazů, včetně příkladů - dokumentace je pravděpodobně zcela dostačující pro ovládání uvedených kamer prostřednictvím zadání příslu?ných řetězců do settings VS-3102 a standardním pou?itím ST3402.

Edited by _-0-_ on 07.01.2010 03:08:40
 

Login

Username:   
Password:   
Remember Me

Not a member yet?
Click here to register.

 

Search  Smart Search