Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním totoho webu s tím souhlasíte. Další informace
 

Podmínky zapůjčení zboží od společnosti KOUKAAM Distribution a.s.

  1. Zápůjčka se provádí obdobným způsobem jako běžný obchodní případ (dodací list, faktura). Výjimku u zápůjček představuje navíc uvedený závazek společnosti KOUKAAM Distribution a.s. (dále jen dodavatele), že při splnění podmínek zápůjčního ujednání se dodavatel zavazuje přijmout zboží od zákazníka zpět za účelem navrácení zápůjčky.
  2. Dodací a finanční podmínky zápůjčky vychází z obecných obchodních dodacích a finančních podmínek dohodnutých mezi zákazníkem a dodavatelem (splatnosti) a z pravidel určených dodavatelem (hotovostní platby, atd.)
  3. Zákazníkovi může být dodavatelem zapůjčeno zboží v množství dle vzájemné dohody, avšak v množství maximálně 1 ks od typu.
  4. Dodavatel neposkytuje zápůjčku zboží za účelem jeho dalšího zapůjčování třetím stranám, zápůjčka je umožněna pouze za účelem ověření deklarovaných vlastností produktu u zákazníka.
  5. Zápůjčky zboží zákazníkům dodavatel umožňuje za účelem ověření deklarovaných vlastností zapůjčeného zboží. Z tohoto důvodu a z důvodů finančních, časových i organizačních dodavatel umožňuje zapůjčení každého dodávaného produktu ze svého portfolia max. jedenkrát. Zároveň si dodavatel vyhrazuje právo odmítnout zápůjčku v případech, kdy zákazník měl totéž zboží již dříve k dispozici.
  6. Zboží vrácené v době splatnosti zpět do servisního centra v Opočínku u Pardubic bude následně podrobeno kontrole, na základě které Vám bude vystaven dobropis na plnou částku (včetně poplatků) vyjma dopravného, a to za předpokladu, že zboží bude vráceno v původním stavu (bez známek použití, nepoškozené, neponičené obaly a kompletní obsah balení).
 

Quick Contact

Sales (Except CZ/SK)
Phone +420 296 826 569
E-mail: info[at]koukaam.se

Technical Support
Phone +420 296 826 562
E-mail: support[at]koukaam.se

Service Center
Phone +420 461 105 247
E-mail: rma[at]koukaam.se

All contacts >>

 

Search  Smart Search