Panoramatické kamery VIVOTEK.

Panoramatické kamery VIVOTEK mají 180° úhel záběru a jsou složeny z více senzorů s objektivy, díky kterému mají kamery vysoké rozslišení až 10,7Mpx, které jsou spojeny v jeden bezešvý obraz, ve kterém nerozlišíte, kde končí jeden jeden senzor a začíná druhý.

Proč ale použít Panoramatické kamery? Kde je jejich výhoda a kde je jejich nevýhoda?

Obrázek č.1

Dnes je stále obvyklé, že v případě požadavku klientů na sledování větších ploch je nasazena otočná Speed Dome kamera, což obnáší poměrně velké investice do kamery a jejího montážního příslušenství. Kamera ja pak obvykle používána několika způsoby, my si uvedeme ty velmi obvyklé.

Otočné kamery lze použít i jinými způsoby, ale to už nejsou obvyklé instalace.

a) Kamera je kontrolována operátorem, který pomocí joysticku kameru ovládá a dívá se na zájmové osoby a místa, což má tu výhodu, že kamera kouká tam, kam právě potřebujete. Co ale dělat, když potřebujete sledovat dvě místa naráz?

b) Kamera je nasazena v režimu patrol, kdy kamera přejíždí po přednastavených pozicích. Zde je ovšem velké riziko, že kamera zrovna kouká tam, kam nepotřebujete. Funkce patrol bývá kombinována i s funkcí Auto-Tracking, tedy kamera čeká na detekci pohybu v obraze a pak objekt, který do oblasti vstoupí, sleduje. Co ale dělat, když máte místo, kde chodí mnoho osob/aut/zvířat? Kamera mezi nimi může přeskakovat, nicméně od většího počtu osob je to neúnosné.

c) Kamera je zaparkována na jedno místo, typicky ke vstupu do oblasti a je aktivována fukce Auto-Tracking. Zde nás čekají obdobná rizika, jako v bodu b.

d) Scénáře stejné jako v bodu b a c, ale kamera není vybavena funkcí Auto-Tracking, což je vůbec nejhorší varianta.

Jak je z obrázku č. 1 patrné, všechny tyto starosti Vám odpadají, pokud použijete panoramatické kamery, kamera vždy kouká, kam potřebujete, a díky velkému počtu senzorů máte i vysokou úroveň detailu v záběru.

Mohou panovat obavy, jak panoramatické kamery zaznamenávají v noci. Zde je slabina panoramatických kamer řady MS8xxx, kde kamera buď nemá IR přísvit (MS8392-EV) nebo má IR přísvit vliv na bezešvost obrazu (MS8391-EV).

Toto se ale netýká novinky MS9390-EV – 7.8Mpx (4512×1728) rozslišení. Kamera je vybavena supercitlivým senzorem, který poskytuje obraz v perfektní kvalitě i za špatných světelných podmínek a v případě úplně tmy pomůže IR přísvit na 20m. Ale dost povídání, obrázky z MS9390-EV nám ukáží vše potřebné.

Abychom ale neukazovali jen statické snímky, doporučujeme, shlédnout toto video: