Představení klienta

Bilingvní základní škola a osmileté gymnázium Nový PORG je nezisková obecně prospěšná společnost situovaná v Praze 4 v Krči. Prioritou školy je celkový rozvoj osobnosti studentů, jejich znalostí, dovedností a hodnot. Škola pravidelně dosahuje vynikajících výsledků při srovnávacích měřeních SCIO, NIQES i Kalibro. Sesterskými školami Nového PORGu jsou PORG Libeň a PORG Ostrava a společně tak patří do skupiny škol zřizovaných spolkem PRO GYMNÁZIUM.  

Požadavky klienta

V souvislosti se situací způsobenou onemocněním COVID-19 vyvstala potřeba řešit v maximální možné míře prevenci proti šíření nákazy virem COVID-19 mezi žáky základní školy a gymnázia Nový PORG.

Požadované vlastnosti:

 • Přesné bezkontaktní měření teploty při vstupu do prostor školy
 • Možnost umístění ke vchodu do budovy, kam vstupují žáci, zaměstnanci a návštěvy
 • Hlasové pokyny pro měřené osoby
 • Možnost nastavení hraniční hodnoty naměřené teploty pro povolení vstupu
 • Detekce nasazených roušek
 • Okamžité upozornění pracovníka dohledu bez nutnosti osobní přítomnosti u terminálu
 • Vysoká rychlost měření spojena s vysokou kapacitou průchodnosti
 • Rozpoznávání obličejů uložených v databázi pro zpětné vyhodnocení

Řešení problému ze strany KOUKAAM Distribution a.s.

S těmito požadavky Gymnázium a základní škola Nový PORG seznámilo naši společnost KOUKAAM Distribution a.s. s očekáváním návrhu řešení.

Jako nejvhodnější řešení z oblasti všech zařízení pro měření teploty byl ze strany KOUKAAM Distribution a.s. navrhnut 7“ LCD terminál OET-213H-BTM32 s termočipem na měření teploty.

Řešení požadavků klienta:

 • Přesné bezkontaktní měření teploty při vstupu do prostor školy
  • Zajištěno výběrem terminálu OET-213H-BTM32 měřícím na bázi IR spektra s přesností měření do 0,3°C. Doporučená vzdálenost pro měření teploty je do 1m.
 • Možnost umístění ke vchodu do budovy, kam vstupují žáci, zaměstnanci a návštěvy
  • Terminál lze zavěsit na libovolné místo na zeď ve vnitřních prostorech nebo použít stojan na terminál EP-S31-W-NB
 • Hlasové pokyny pro měřené osoby
  • V terminálu jsou nahrané hlasové pokyny v českém, slovenském, anglickém a maďarském jazyce
 • Možnost nastavení hraniční hodnoty naměřené teploty pro povolení vstupu
  • V terminálu lze nastavit povolenou teplotu pro vstup
 • Detekce nasazených roušek
  • Terminál umí detekovat roušky a v případě, že rouška není nasazena, tak terminál nepovolí vstup
 • Okamžité upozornění pracovníka dohledu bez nutnosti osobní přítomnosti u terminálu
  • Na terminál se lze napojit pomocí zdarma dodávané aplikace EZStation, která běží na PC ostrahy. V případě, že terminál vyhodnotí porušení podmínek pro vstup, pracovníkovi ostrahy vyskočí notifikace přímo na PC ostrahy, a to i za situace, že je aplikace minimalizovaná v liště. Lze využít na 2 PC ostrahy zároveň.
 • Vysoká rychlost měření spojena s vysokou kapacitou průchodnosti
  • Rychlost vyhodnocení je do 200ms od přistoupení k terminálu. Kapacita terminálu je výrobcem udávaná v rozmezí 20-30 osob za minutu.
 • Rozpoznávání obličejů uložených v databázi pro zpětné vyhodnocení
  • Terminál má vestavěnu funkci rozpoznávání obličejů. Pro maximální přesnost lze ke každé osobě nahrát až 6 snímků. Celková kapacita je 10.000 osob, přičemž terminál má uloženo posledních 8000 průchodů. Funkčnost rozpoznávání obličejů je přesná i s nasazenou rouškou. Funkci rozpoznávání obličejů i/nebo ukládaní posledních průchodů lze kdykoliv vypnout.

Další možnosti terminálu a jejich využití:

 • Lze využít vestavěnou čtečku čipových karet Mifare 1 (13.56MHz) pro dvojitou autorizaci společně s rozpoznáváním obličejů
 • Lze využít digitální vstupy a výstupy pro připojení sirény, přístupového systému (integrovaný Wiegand protokol) nebo zablokování vstupních dveří
 • Fotky obličejů lze ukládat do 16 různých skupin
 • V případě požadavku na ukládání videozáznamu z terminálu lze využít jakékoliv záznamové zařízení s implementovaným ONVIF protokolem. Teplota se v takovém případě neukládá do databáze, ale je součástí videozáznamu. Vyhledat osoby s naměřenou vyšší teplotou lze při použití NVR s digitálním vstupem, kdy se propojí digitální výstup z terminálu s digitálním vstupem NVR a nastaví se v terminálu pravidlo pro sepnutí digitálního výstupu při naměření zvýšené teploty.
 • Terminál má implementovánu funkci Liveness detekce, což je detekce živé osoby pomocí 3D modulace, které je dosaženo pomocí integrované duální kamery. Při zapnuté funkci jsou tak efektivně odfiltrovány pokusy o zneužití terminálu pro vstup do zastřeženého prostoru pomocí vytištěných fotek.

Omezení terminálu:

Terminál je výhradně pro vnitřní použití. Vychází to z principu měření v IR spektru, kdy venkovní teplota, vítr či přímo svítící Slunce mají za následek nepřesné měření.

Závěr

Gymnázium a základní škola Nový PORG zvolila řešení v podobě terminálu OET-213H-BTM32 instalovaného na stojanu EP-S31-W-NB pro řešení jejich potřeb souvisejících s ochranou žáků, zaměstnanců a návštěv v souvislosti s aktuální situací s nemocí COVID-19. Při vstupu do budovy jsou všichni vstupující změřeni a vpuštěni v případě, že není naměřena zvýšená teplota.

Nejprve došlo k instalaci 1ks terminálu ve zkušebním provozu a po ověření požadované funkčnosti došlo k osazení všech prostor škol Nový PORG, PORG Libeň a PORG Ostrava celkem 6ks terminálů.

ředitel PORG

Skener nám na konci srpna ve chvíli rostoucích čísel pozitivně testovaných občanů pomohl efektivně vyřešit otázku ochrany žáků a učitelů. Díky velké rychlosti vyhodnocení umožňuje v krátkém čase ranních příchodů do školy změřit všechny děti a případně tak reagovat na počínající nemoc před vstoupením do většího kolektivu. Vlastnost rozpoznávání obličeje zároveň funguje jako registr použitelný pro kontrolu používání.

Karel Lemfeld

-

ředitel Nový PORG

Kde terminál využít?
bezkontaktní měření teploty
Nezávazná poptávka
Instalačním partnerem pro tento projekt byla Počítačová společnost, s.r.o.

Další produkty v nabídce