Zrychlené reklamační řízení pro produkty VIVOTEK

V rámci dalšího zkvalitňování poskytovaných služeb a v trvalé snaze zjednodušit život uživatelům kamer VIVOTEK spouštíme ve spolupráci s výrobcem novou Službu zrychlené reklamace produktů VIVOTEK.

Díky této službě je možné v případě poruchy zařízení VIVOTEK krytého zárukou v období jednoho roku od nákupu získat náhradní kus ještě před tím, než nám vrátíte rozbitý produkt. Díky tomu je možné zajistit koncovému zákazníkovi téměř nepřerušený provoz kamerového systému a zároveň Vám ušetřit náklady na servis, protože k danému zákazníkovi pojedete jen jednou.

Tato služba je pro naše certifikované partnery při splnění všech podmínek zdarma! Certifikovaným partnerem se stanete po absolvování jednoho z našich odborných technických školení. Pro naše ostatní zákazníky je tato služba zpoplatněna částkou 690,- Kč bez DPH.

Kompletní podmínky Služby pro zákazníky:

KOUKAAM Distribution a.s. si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez předchozího upozornění. Služba zrychlené reklamace produktů se týká pouze produktů VIVOTEK zakoupených u KOUKAAM Distribution a.s.

 

KDO MŮŽE SLUŽBU VYUŽÍVAT A NA JAKÉ PRODUKTY

Služba je poskytována pouze zákazníkům KOUKAAM Distribution a.s. a vztahuje se pouze na produkty VIVOTEK, které byly partnerem zakoupeny přímo u KOUKAAM Distribution a.s. Koncoví uživatelé musí své nároky uplatňovat u svého prodejce. Služba platí pro následující výrobky značky VIVOTEK s výjimkou příslušenství:

  • IP kamery
  • videoservery
  • NVR
  • produkty PoE

PODMÍNKY SLUŽBY

Služba zrychlené reklamace znamená poskytnutí náhradního produktu ještě předtím, než KOUKAAM Distribution obdrží zpět nefunkční produkt. Pokud z nějakého důvodu není možné poskytnout jako náhradu stejný model, KOUKAAM Distribution a.s. poskytne produkt podobný se stejnou či vyšší hodnotou. Náhradní kus nemusí být nutně nový a může vykazovat drobné oděrky a kosmetické vady, které však na jeho provoz nemají vliv. Platíte pouze poštovné vadného kusu k nám. O zbytek nákladů na dopravu se postaráme my.

Služba je poskytována na produkty, které byly zakoupeny ne déle než 365 dní před využitím Služby (rozhodující je datum odeslání z KOUKAAM Distribution a.s.). Na produkty, které do tohoto období nespadají a jsou stále v záruce platí klasické podmínky reklamace. Při využití služby je povinností partnera zaslat nefunkční produkt zpět na sklad KOUKAAM Distribution a.s. nejpozději během 14 kalendářních dní poté, co byl na jeho adresu odeslán náhradní kus. Pokud se tak nestane, KOUKAAM Distribution a.s. bude partnerovi fakturovat aktuální prodejní cenu náhradního produktu. Záruční doba vyměněných produktů začíná dnem odeslání na adresu partnera a její délka stejná jako u produktů původních.

V případě, že bude servisním technikem KOUKAAM Distribution nebo VIVOTEK zjištěna závada produktů způsobená nesprávným nastavením, používáním nebo jiným nesprávným zacházením ze strany partnera nebo třetí strany anebo produkt nebude ve skutečnosti vadný, KOUKAAM Distribution a.s. bude partnerovi fakturovat aktuální prodejní cenu náhradního produktu. Stejně tak pokud nefunkčnost produktu byla způsobena vyšší mocí.

KOUKAAM Distribution si též vyhrazuje právo Službu zpoplatnit dle skutečných nákladů, pokud bude náhradní produkt nekompletní, zejména bez krytu a kompletní kabeláže. Pokud je nefunkční produkt součástí kitu/balíčku, bude vyměněn pouze nefunkční produkt, nefukční část kitu/balíčku.

Pokud technický pracovník KOUKAAM Distribution a.s. nebo VIVOTEK zjistí, že produkt, který byl v rámci Služby zaslán jako nefunkční, je funkční, bude partnerovi fakturován čas technika související s diagnostikou zařízení. KOUKAAM Distribution si vyhrazuje právo poskytnutí Služby odmítnout.
Podmínky jsou platné od 1.8.2016

JAK SLUŽBU VYUŽÍVAT?

Pro využití Služby je nutné odeslat na email servis@koukaam.se následující informace:

  • vyplněný formulář Žádost o zrychlenou reklamaci VIVOTEK
  • fotografie fyzického stavu produktu
  • případné jakékoliv další relevantní informace (snímky obrazovky, logy atd.)

Je možné, že před schválením využití Služby budete požádáni o zprostředkování vzdáleného přístupu k potenciálně vadnému produktu pracovníkům KOUKAAM Distribution nebo VIVOTEK za účelem ověření závady. Po obdržení těchto informací a schválení Služby, zašle KOUKAAM Distribution partnerovi náhradní produkt během 10 pracovních dnů.

VZDÁLENÁ POMOC CERTIFIKOVANÝM PARTNERŮM

KOUKAAM Distribution a.s. nabízí svým certifikovaným partnerům zdarma možnost řešení problému pomocí vzdálené technické podpory (podpora@koukaam.se). Doporučujeme této možnosti využít ještě před využitím Služby zrychlené reklamace. Minimalizujete tak riziko případného zamítnutí reklamace a s tím spojené náklady. Pro necertifikované partnery je služba vzdálené podpory zpoplatněna.