VIVOTEK SMART VCA
Široké spektrum detekcí pro spolehlivé vyhodnocení video obsahu

O chytré detekci a jak eliminovat falešné alarmy jsme se rozepsali v předchozím článku. Nyní se podívejme, jakým způsobem VIVOTEK řeší analýzu video obsahu.

VIVOTEK Smart VCA je videoanalytický software nové generace pro bezpečnostní aplikace běžící přímo v kamerách VIVOTEK. Integrovaný Smart VCA systém zahrnuje detekci Narušení prostoru, Postávání v oblasti, Překročení čáry, Opuštěného zavazadla, Chybějícího objektu a Detekci obličejů.
 
  • Pokročilý systém umělé inteligence pro detekci osob výrazně snižuje riziko falešných alarmů způsobených pohybem malých zvířat, deštěm, změnou světelných podmínek apod.
  • Zvýší přesnost detekce a sníží falešné poplachy.
  • Dovoluje nastavit velké množství pravidel událostí pro různé aplikace a scénáře.
 

Sada Smart VCA zahrnuje:

– Detekci narušení prostoru

– Detekci postávání v oblasti

– Detekci překročení čáry

– Detekci opuštěného zavazadla

– Detekci chybějících objektů

– Detekci obličeje

DEEP LEARNING TECHNOLOGIE

Základem Smart VCA od firmy VIVOTEK je jádro využívající technologii deep learning. Ve srovnání s běžnými postupy pro detekci pohybu využívajícími jen jednoduchého sledování procentických změn pixelů v obraze technologie SMART VCA nabízí lepší přesnost detekce osob. Společnost VIVOTEK využila svých rozsáhlých zkušeností v oblasti dohledu a obrazových databází k tomu, aby vyvinula modul pro detekci lidského pohybu, který využívá neuronové sítě. Díky databázi lidských siluet a rychlé reakci natrénovaného modelu hlubokého učení dokáže chytré jádro okamžitě rozpoznat přítomnost lidí v monitorované oblasti. Protože ve většině případů jsou předmětem zájmu ve snímaných oblastech osoby, umožňuje tato detekce svým uživatelům rychlou konfiguraci. Spouštěčem událostí jsou výhradně lidské aktivity. Pohybující se vegetace, projíždějící vozidla nebo pohyb zvěře jsou systémem ignorovány. Pomocí tohoto systému je zkrácen čas na konfiguraci a falešné poplachy jsou omezeny na minimum.

DETEKCE VÍCE UDÁLOSTÍ V JEDNÉ SCÉNĚ

Pro jednu scénu je možné zahrnout více událostí. Patří sem narušení prostoru, detekce osob, které v ní postávají, nebo osob, které překročí zvolenou detekční čáru. Další součástí je detekce obličeje v davu nacházejícího se ve snímané oblasti. Pro neživé objekty je tu také detekce chybějících nebo opuštěných předmětů. Tyto možnosti zahrnují většinu typických požadavků na bezpečnostní aplikace a pro jeden záběr je možné nastavit více hlídaných parametrů.

SMART VCA – Uživatelské rozhraní 

SMART VCA – Nastavení

DETEKCE NARUŠENÍ PROSTORU

Detekce narušení prostoru slouží k detekci osob, které vstoupí do virtuální oblasti zorného pole kamery nebo které ji opouštějí.

Příklady:

– Detekuje osoby vcházející do budovy mimo otevírací dobu.

– Detekuje osoby opouštějící budovu nouzovým východem nebo požárním schodištěm.

DETEKCE POSTÁVÁNÍ

Detekce postávání v oblasti se používá se k detekci osoby nebo skupin, které postávají oblasti déle, než je předem stanovený časový limit.

Příklady:

– Detekce osoby, která postává u bankomatu.

– Detekce osoby, která postává v části obchodu s četnými krádežemi.

DETEKCE PŘEKROČENÍ ČÁRY

Detekce překročení čáry detekuje osobu nebo skupinu osob překračující nastavenou detekční čáru.

Příklady:

– Detekuje vstoupení na příjezdovou cestu nebo do oblasti vchodu či východu.

– Detekuje osoby, které se nachází blízko oplocení.

– Detekuje osoby, které překračují oplocení.

DETEKCE OPUŠTĚNÉHO PŘEDMĚTU

Detekce opuštěného předmětu detekuje ponechané nebo zapomenuté předměty.

Příklady:

– Detekuje předměty ponechané před nouzovým východem.

– Detekuje zapomenuté předměty v nákupních centrech, na letištích nebo v bankách.

DETEKCE CHYBĚJÍCÍCH PŘEDMĚTŮ

Detekce chybějících předmětů detekuje odstranění předmětu z předem stanovené snímané scény.

Příklady:

– Funkci lze použít jako prevenci krádeží ve vysoce rizikových oblastech, jako jsou administrativní kanceláře a počítačové nebo vědecké laboratoře.

DETEKCE OBLIČEJE

Detekce obličeje sleduje a detekuje obličeje v poli snímaném kamerou.

Příklad:

– Rozpoznání a detekce obličejů poslouží pro monitorovací a důkazní účely.

Chytré řešení s kamerami VIVOTEK

Ve srovnání s tradiční detekcí pohybu, která je založena na rozdílu snímků, umožňuje sada VIVOTEK Smart VCA, aby kamery shromaždovaly cennější údaje o dění na scéně. Smart VCA zahrnuje aplikace využívající edge computing, které pomáhají omezovat potřebnou šířku pásma a využití úložiště. Metadata VCA usnadní rychlé vyhledávání pro doložení důkazního materiálu, čímž zvyšují efektivitu a snižují pracovní zátěž obsluhy. Kamery se zabudovanou analytikou nejen zaznamenávají videosnímky, ale také inteligentně pochopí odehrávané události v jejich zorném poli. Snadné možnosti konfigurace a rozsáhlé varianty pravidel splní požadavky na uživatelské aplikace a vytvoří tak bezpečné prostředí, které je pod dohledem VIVOTEK Smart VCA.

Skupina 1 – Podporované modely
Odkaz ke stažení
 
Fixed Dome kamery
65 series: FD9165-HT, FD9365-EHTV, FD9365-HTV, FD9365-HTVL
87 series: FD9187-H, FD9187-HT, FD9387-EHTV, FD9387-EHV, FD9387-HTV, FD9387-HV
89 series: FD9189-H, FD9189-HT, FD9389-EHTV, FD9389-EHV, FD9389-HTV, FD9389-HV, IT9389-H, IT9389-HT
91 series: FD9391-EHTV

Registrace na zkušební verzi – 60 dní

Plné licence VCA

 
Bullet kamery
65 series: IB9365-EHT, IB9365-HT
87 series: IB9387-EH, IB9387-EHT, IB9387-H, IB9387-HT
89 series: IB9389-EH, IB9389-EHT, IB9389-H, IB9389-HT
91 series: IB9391-EHT
180° kamery
MS9390-HV
360° kamery
FE9191, FE9391-EV
Mobilní Dome kamery
MD9561-H, MD9581-H
Skupina 2 – Podporované modely
Odkaz ke stažení
 
Fixed Dome kamery
65-A series: FD9165-HT-A, FD9365-HTV-A, FD9365-EHTV-A
87-A series: FD9187-HT-A, FD9387-HTV-A, FD9387-EHTV-A

Registrace na zkušební verzi – 60 dní

Plné licence VCA

 
Bullet kamery
65-A series: IB9365-HT-A, IB9365-EHT-A
87-A series: IB9387-HT-A, IB9387-EHT-A

*: Pro aktivaci Smart VCA je nutné požádat o licenci. Máte-li zájem, navštivte tento odkaz, bude vám vygenerována bezplatná zkušební licence na 60 dní.

Poznámka: 

  1. Všechny kamery řady 89 a kamery Mobile Dome NEPODPORUJÍ bezplatnou zkušební licenci. (seznam modelů: FD9189-H, FD9189-HT, FD9389-EHTV, FD9389-EHV, FD9389-HTV, FD9389-HV, IT9389-H, IT9389-HT IB9389-EH, IB9389-EHT, IB9389-H, IB9389-HT, MD9561-H, MD9581-H)
  2. Kamery 360° NEPODPORUJÍ detekci obličeje. (seznam modelů: FE9191, FE9391-EV)