Představení UNIEW PRIME I - NG

Vážení zákazníci, Představujeme novou generaci kamer Uniview.

Nejprve si položme otázku: Co má každá nová generace kamer přinést?
S kamerami řady PRIME I – NG přinášíme kamery s vysokou citlivostí a Deep-learning videoanalytikou za super ceny nahrazjící předchozí generace PRIME kamer a kombinují tak všechny jejich přednosti.

Prime I -> Detekce lidské postavy (Human Body Detection) 

Prime II -> Sada videoanalytických funkcí

Prime III -> Vynikající citlivost v nočních scénách

Prime I – NG -> 100 %

Videoanalytické funkce v Prime I – NG jsou nyní souhrnně nazývány „Smart Intrusion Prevetion (SIP)“. V nové generaci kamer je Uniview dále vylepšilo použitím nových, přesnějších, algoritmů detekce včetně Deep-learning algoritmů. Vlastní proces videoanalýzy je následně realizován ve dvou krocích.

 1. Kamera nejprve provede klasifikaci objektu (dle požadavků uživatele)
Člověk
Motorové vozidlo
Nemotoré vozidlo

Přesnost klasifikace je 98% a vyšší, dle typu scény, plně se tak vyrovnává řešením konkurenčních značek, či je překonává. 

 

 1. Následně proběhne samotná, na základě klasifikace objektu velmi přesná, videoanalýza obrazu. Na výběr je ze 4 typů.
 • Překročení čáry
 • Vstup do zóny (okamžitě vyvolaná událost)
 • Odchod ze zóny (okamžitě vyvolaná událost)
 • Narušení zóny (vyvolaná událost až po nastavené době, např. člověk přijde k autu a je u něj min. 5 sekund)

Jak to funguje?

Praktická demonstrace záběru z kamery IPC2328SB-DZK-I0

Obrázek vlevo ze živého zobrazení, obrázek vpravo z nastavení Smart Intrusion Prevention.

Obrázek 1 (Vlevo)

 1. Osoba byla detekována a při pobytu v oblasti zájmu delším, než je nastaveno => spouští alarmovou událost
 2. Osoba byla detekována mimo oblast zájmu => nebyla spuštěna alarmová událost

Červené orámování – detekovaná osoba, splněny podmínky pro spouštění alarmové události

Zelené orámování – detekovaná osoba, nejsou splněny podmínky pro spuštění alarmové události

Obrázek 2 (Vpravo)

 1. Volba detekovaného objektu –motorové vozidlo/nemotorové vozidlo (např. kolo)/člověk
 2. Nastavení a zobrazení (zelené obdélníky) maximální a minimální velikosti detekovaných objektů
  1.  

Funkce Smart Intrusion Prevention lze využívat pouze v níže uvedených záznamových zařízeních (NVR) s nejnovějšími FW nebo vložením a nahráváním na paměťové karty.

Řada E2

NVR301-04E2

NVR301-04E2-P4

NVR301-04LE2-P4

NVR301-08E2

NVR301-08E2-P8

NVR301-08LE2-P8

NVR301-16E2

NVR301-16E2-P8

NVR301-16LE2-P8

Řada X

NVR301-04X

NVR301-04X-P4

NVR301-04LX-P4

NVR301-08X

NVR301-08X-P8

NVR301-08LX-P8

NVR301-16X

NVR301-16LX-P8

Řada S a S2 (se 2/4 HDD sloty)

NVR302-08S2-P8

NVR302-09S2

NVR302-16S2

NVR302-16S2-P16

NVR302-32S

NVR304-09S

NVR304-16S

NVR304-16S-P16

NVR304-32S

NVR304-32S-P16

V následujícím článku Vám představíme videozáběry z kamer PRIME I – NG přes den a v noci pro demonstraci kvality snímacích čipů kamer.