, ,

SMART VCA LICENCE LIDÉ

Dostupnost:
SKLAD CZ:

Není skladem


Pokročilé analýzy obrazu: detekce překročení čáry, narušení, potulování, obličeje

 

Pro zobrazení cen se prosím přihlaste

SKLADEM: Není dostupný

AI Videoanalýza s umělou inteligencí
 • Pokročilý systém umělé inteligence pro detekci osob snižuje riziko nežádoucích reakcí např. na pohyb malých zvířat, jemný déšť nebo proměny světla
 • Vyšší přesnost a menší riziko falešných poplachů
 • Možnost nastavit velké množství pravidel pro nejrůznější situace
 • Analýza obsahu videa (VCA) – detekce vniknutí, podezřelého pohybu, překročení čáry a detekce obličejů

VIVOTEK Smart VCA je videoanalytický software nové generace, který běží na bezpečnostních kamerách VIVOTEK. Integrovaný Smart VCA balíček obsahuje detekce vniknutí, podezřelého pohybu, překročení čáry, opuštěného objektu, chybějícího objektu a detekce obličejů.

Technologie hlubokého učení – Deep learning

Jádrem VIVOTEK Smart VCA je AI systém pro hluboké učení, který nabízí posun v přesnosti detekce osob ve srovnání s tradičními analýzami založenými pouze na pravidlech. VIVOTEK využívá svých rozsáhlých zkušeností na poli dohledových systémů a obrovské obrazové databáze k vytvoření detekčního systému na bázi neuronové sítě. Na základě lidských siluet a rychlé reakce díky předem natrénovanému modelu hlubokého učení, rozpoznává systém různé pozice lidské postavy ve sledované oblasti. Jelikož právě osoby jsou to podstatné ve většině dohledových systémů, umožňuje funkce Detekce osob rychlejší instalaci. Při této funkci spustí alarm pouze aktivity člověka, zatímco pohyb vegetace, projíždějící vozidla nebo pohyb zvířat nebude zaznamenán. Díky tomu dojde k zásadnímu snížení počtu falešných poplachů a k úspoře času a úsilí s nastavováním kamer.

Možnost nastavit množství pravidel událostí

Kromě AI systému je možné nastavit velký počet pravidel pro detekci vniknutí, podezřelého pohybu ve vymezené oblasti nebo překročení čáry nebo detekci obličejů v davu uvnitř sledované zóny. Tato pravidla pokryjí většinu typických požadavků bezpečnostních aplikací a mnohá pravidla lze použít současně na několik zobrazení téže kamery.

Smart VCA uživatelské rozhraní – Živý náhled
Smart VCA uživatelské rozhraní - Živý náhled

Smart VCA nastavení
Smart VCA nastavení

Detekce vniknutí

Funkce Detekce vniknutí od VIVOTEKU může být použita jak k detekci osob vstupujících, tak opouštějících virtuální oblast v zorném poli kamery.

  Příklad použití:
 • Detekce vstupu osoby do trezoru banky nebo do školy mimo pracovní dobu
 • Detekce odchodu osoby nouzovým východem a požárním schodištěm

Detekce podezřelého pohybu

Detekce podezřelého pohybu od VIVOTEKU zaznamená osobu nebo skupinu osob, která se v jedné oblasti zdržuje déle než je přednastavený časový limit.

  Příklad použití:
 • Detekce osoby, která se podezřele dlouho zdržuje u přístupu k bankomatu
 • Detekce osoby, která se podezřele dlouho zdržuje v části obchodu s vysokým rizikem krádeží

Detekce překročení čáry

Detekce překročení čáry od VIVOTEKU zaregistruje osobu nebo skupinu osob, které překročí virtuální nástražný drát.

  Příklad použití:
 • Detekce osob na cestě, při vstupu nebo u východu
 • Detekce poblíž oplocení když:
  • Někdo je blízko perimetru
  • Někdo narušil (překročil) perimetr

Detekce obličejů
Detekce obličejů od VIVOTEKU zaznamenává a sleduje obličeje v záběru kamery.

  Příklad použití:
 • Detekované a zaznamenané obličeje mohou být využity za účelem monitoringu a v případě potřeby jako důkazní materiál

SmartVCA Detekce obličejů

Chytřejší kamera – Vidí víc a chytrým způsobem

Smart VCA od VIVOTEKU umožňuje kameře získat cenné povědomí o scéně v porovnání s tradiční detekcí pohybu založené na porovnávání snímků. Jakožto aplikace na principu hran, pomáhá Smart VCA snižovat spotřebu datového toku a kapacity úložiště. V případě potřeby vyhledání důkazů, umožňují VCA metadata zrychlené vyhledávání, čímž se zvyšuje efektivita a snižuje se pracovní vytížení zaměstnance, který systém obsluhuje. Kamery s on-board analytikou nejen že nahrávají snímky, ale také inteligentně posuzují události ve svém úhlu záběru. Bohatý set pravidel a snadné nastavení umožňují využití kamer s VIVOTEK Smart VCA v nejrůznějších uživatelských aplikacích a přispívají k bezpečnějšímu prostředí.

Katalogové číslo: SMART VCA LICENCE LIDÉ Kategorie: , ,