Chytrá detekce pohybu.

Chytrá detekce pohybu, tedy Smart Motion Detection, je funkce, která dramaticky redukuje počet falešných alarmových událostí tak jak to znáte z konvenčích SW počítaných detekcí pohybu.

Ve své praxi jste se jistě setkali s tím, že falešných alarmů, způsobených např. stíny, při rozsvícení, hmyzem, větvemi stromů atp., je tolik, že v rámci zachování duševního zdraví jste SW detekci pohybu vypnuli nebo jste si o ní alespoň nenechávali zasílat notifikace na mobil.

VIVOTEK Smart Motion Detection funguje jinak, spolehlivěji.

VIVOTEK do kamer umístil G senzor, který kameře pomáhá s určením, zda se ve snímané scéně nachází člověk, nebo nenachází. Kamera tak úspěšně redukuje, až eliminuje falešné alarmy a můžete se tak na tuto detekci spolehnout a opět zapnout všechny notifikace, které Vás činí klidnějšími.

V praxi pak výsledek ve VIVOTEK VAST 2 vypadá dle snímku níže. Povšimněte si, prosím označení osoby na snímku. V tento moment vstoupila do oblasti, kterou má kamera určenu pro detekci pohybu. Zároveň nejsou označena auta, což indikuje, že kamera správně vyhodnotila, že se nejedná o osobu.

Chytrá detekce pohybu

Chytrou detekci pohybu lze nastavit i tak, aby detekovala předměty o určité velikosti, které nejsou osobou, tedy můžete zvolit kombinaci, že kamera bude detekovat jak osoby, tak projíždějící vozy.

Typické scénáře jsou například

 •  Detekce osob v záběru
 • Detekce osob, které jsou v záběru v místech, kde být nemají, například vjezd do podzemního parkoviště
 • Detekce aut na pěší zóně

Originální video od VIVOTEKu, kde je funkce představena, můžete shlédnout zde 

Chytrá detekce pohybu tedy dramaticky redukuje tyto události

 • Stíny
 • Déšť
 • Pohyb větví stromů
 • Zvěř a ptactvo
 • Hmyz
 • Protisvětlo

Aby chytrá detekce pohybu fungovala správně, je ji potřeba správně nastavit.

Důležité je vzít na vědomí, že Chytrá detekce pohybu funguje pouze na rovné ploše, nelze tedy provádět tuto analytiku na schodech, eskalátorech, ve svahu, atd.  

V nastavení kamery v sekci Smart Motion Detection vyplníte údaje pro určení perspektivy:

 •  Jak vysoko je kamera nainstalována (Camera height)
 •  Jak je kamera naklopena (Tilt)
 •  Jak moc je kamera otočena kolem své osy (Roll)

Pomocníkem pro vyhodnocení správného nastavení je zelený rastr, který by měl tvořit takto vyšrafované šachovnicové pole.

V nastavení detekčního okna  pak zvolíte:

 • Jestli detekuje osoby (Human Detection)
 •  Minimální čas trvání události v detekčním okně (Minimum acitivity duration)
 •  Po jaké době od předchozí se bude událost vyhodnocovat (Activity merge interval)

Ani takto ale nedosáhnete 100% spolehlivosti.

Kamera není 3D, čili je stále potřeba počítat s tím, že k falešným poplachům bude docházet.

Proto v menu ladíte citlivost a zvolíte jestli, Vám více záleží na počtu falešných alarmů nebo aby Vám nic neuteklo.

Chytré detekce pohybu se ukládají v podobě červených teček na časovou osu ve VAST 2 a lze podle nich snadno vyhledávat, kdy došlo k chytré detekci pohybu.