Vniknutí do prostoru

Praktické použití

Funkce umožňuje sledovat definovanou oblast a vyhlásit poplach v případě narušení oblasti.

Požadavky na instalaci

1. Vyhněte se velkým objektům, které mohou zapříčinit chyby při detekci.

2. Úhel sklonu kamery by měl být nejméně 20° mezi osou objektivu kamery a horizontem.

3. Rozsah zobrazení je dán ohniskovou vzdáleností objektivu a montážní výškou kamery. Minimální počet detekovatelných pixelů je 40*40px na obrazovce o FullHD rozlišení (1920*1080px)

Požadavky na scénu

1. Vyhněte se velkým objektům, které mohou zapříčinit chyby při detekci.

2. Úhel sklonu kamery by měl být nejméně 20° mezi osou objektivu kamery a horizontem.

3. Rozsah zobrazení je dán ohniskovou vzdáleností objektivu a montážní výškou kamery. Minimální počet detekovatelných pixelů je 40*40px na obrazovce o FullHD rozlišení (1920*1080px)

Doporučené scény ✔️

Výška Počet PixelůZáběr 
 6 metrů 20030°
 3 metry 22017°
Poznámka: Principy detekce narušení,  vstupu do prostoru, opuštění  oblasti, poflakování se, shromažďování lidí, rychlého pohybu a parkování  jsou stejné jako u detekce překročení čáry, obdobné jsou i požadavky na scénu.

Doporučené scény ✔️

Scény s jednoduchým a jasným pozadím, dostatečným osvětlením, s velkým kontrastem mezi objektem a pozadím, a bez blokování výhledu.

Nedoporučované scény ❌

1. Scény s velkým množstvím rušivých elementů, jako jsou pohybující se stíny od okolních objektů, vysoce nasvícená scéna, třes listí, déšť, sníh a větší množství lidí.

2. Scény s IR, dlouhými chodbami nebo překážkami před objektivem.

Popis nastavení ⚙️

Detekční čára nesmí být v blízkosti hrany obrazovky, detekce směru překročení nastavte dle Vaší potřeby, nastavení citlivosti musí korespondovat s velikostí objektu.

Detekční oblast:  Lze nastavit až čtyři oblasti s nezávislými časovými prahy, citlivostí a procenty. Prostor může být ohraničen trojúhelníkem až šestiúhelníkem. 

Časový  práh (s): čas po který může objekt setrvávat v prostoru detekce, aniž by byl spuštěn alarm.  

Procenta: poměr velikosti objektu k detekční oblasti.

Citlivost: určuje velikost objektu, který lze detekovat. Pokud je citlivost nejvyšší, nejmenším detekovatelným objektem bude objekt o velikosti 40 pixelů.